Pirjo Juvonen-Posti

Pirjo Juvonen-Posti

Kirjoittaja työskentelee johtavana asiantuntijana Työterveyslaitoksen Työkyky ja työurat -yksikössä.

Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -tutkimus tuottaa kokonaiskuvan hallinnonalat ja palvelujärjestelmät ylittävästä työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelusta. Hankkeessa ovat mukana Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto ja Ramboll Finland Oy.