Raija Hynynen

Kirjoittaja on asuntoneuvos ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön osastolla. Hynynen työskentelee ikääntyneiden asuinolojen parantamiseen ja kehittämiseen liittyvien tehtävien parissa.