Raija Koivisto

Kirjoittaja työskentelee johtavana tutkijana Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä tutkien teknologista ja sosioteknistä muutosta. Koivistolla on yli 30 vuoden kokemus riskienhallinnan ja ennakoinnin aihepiireissä tehdystä tutkimuksesta ja kehityksestä. Hänen tämänhetkiset tutkimusaiheensa liittyvät kriittisen infrastruktuurin resilienssin mittaamiseen, alustatalouden uusien ilmiöiden tunnistamiseen ja tekoälyn eettisyyden tutkimiseen.  Hän vetää mm. VN TEAS -selvitystä ”Robotiikan ja tekoälyn sääntelyn ja hyväksikäytön etiikka sekä yhteiskunnallinen hyväksyttävyys”.