Raimo Muurinen

Blogin kirjoittaja on avoimen demokratian asiantuntija Open Knowledge Finland ry:ssä. Hän on ollut rakentamassa avoimen datan verkostoa Suomeen ja suunnitellut useita osallistuvan budjetoinnin hankkeita. Raimon valtio-opin pro gradu tutki päätöksenteon tietojärjestelmien avoimuutta.

 

Informaatiomuotoilulla on potentiaalia monimutkaisten ilmiöiden ymmärrettäväksi tekemiseen, työajan säästöön ja väärintulkintojen ehkäisemiseen. Yhtäköyttä-hankkeen kokeilussa selvitettiin mitä käytännöllisiä haasteita liittyy informaatiomuotoilun aiempaa laajempaan hyödyntämiseen valtionhallinnon tietojohtamisen tukena. Erityisesti aineistojen saatavuuteen tulee varautua ajoissa.