Riikka Sievänen

Kirjoittaja johtaa KPMG Oy Ab:n kestävän rahoituksen ja vastuullisen sijoittamisen palveluita. Sievänen työstää myös post-doc tutkimusta Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksella vastuullisesta sijoittamisesta.