Riku Lumiaro

Riku Lumiaro

Kirjoittaja työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntijana. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat luonnon monimuotoisuus- ja uhanalaisuusarviointiviestintä ja asiantuntijatyö sekä yritysyhteistyön kehittäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kansainväliset hankkeet ja verkostot, kuten luonnonsuojeluyhteistyö Venäjän kanssa ja asiantuntijana toimiminen YK:n Biodiversiteettisopimuksen viestinnän asiantuntijaryhmässä.

Lumiaro osallistuu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeen ”Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi (BD-arvio)” toteutukseen. Hankkeessa hahmotellaan sitä, mistä lähtökohdista ja millä keinoin luonnon monimuotoisuuden vähenevä kehitys voitaisiin kääntää vuoden 2020 jälkeen.