Sakari Ahola

Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana Koulutussosiologiantutkimuskeskuksessa (RUSE) Turun yliopistossa.

RUSE koordinoi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanketta Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen.
 

Kun ylioppilassuma näyttää ”purkutalkoista” huolimatta vain kasvavan, ei helppoja ratkaisuja opintojen aloittamisen nopeuttamiseen ole näköpiirissä. Olipa koulutuspaikkoja jakava mekanismi mikä hyvänsä, sumaongelmaa se ei ratkaise.