Sampo Soimakallio

Kirjoittaja on Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö, joka tutkii luonnonvarojen kestävää käyttöä elinkaarinäkökulmasta. VN TEAS -hankkeessa Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO) hän vastasi Suomelle sopivan päästötavoitteen ja vähäpäästöskenaarioiden ympäristövaikutusten arvioinnista.