Sanna Blomgren

Sanna Blomgren

Kirjoittaja toimii tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Sosiaalipolitiikan tutkimus -yksikössä. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelujen toimivuuteen erityisesti palvelun käyttäjien näkökulmasta. Blomgren on tehnyt myös nuorisohankkeiden sekä aikuissosiaalityön arviointia ja työskennellyt alueellisten työllisyyskysymysten tutkimuksen parissa.