Sanna Hietala

Blogin kirjoittaja on Luonnonvarakeskuksen tutkija, jonka tutkimuskohteita ovat muun muassa ruoantuotannon- ja kulutuksen ympäristökestävyys sekä ruokahävikki. Hietala koordinoi Lexfoodwaste-hanketta, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -teemaa. 

Ruokaketjua ohjaavan lainsäädännön valvonnalla ja sen tiukkuudella on oma vaikutuksensa ruokahävikin syntymiseen ruokaketjussa. Olisi voitava yhdenmukaistaa valvontaa käytännössä ja edistettävä mahdollisuuksia joustoihin, silloin kun kyseessä ovat elintarvikekelpoiset, turvalliset tuotteet.