Sanna Malkki

Kirjoittaja toimii asiantuntijana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa, valtioneuvoston kanslian Strategiaosastolla. Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Malkin tehtäviin VN TEAS -tiimissä kuuluu yleisiä koordinointi- ja hallinnollisia tehtäviä, erityisalueenaan VN TEAS -hankearviointien tekeminen ja tuloksista raportoiminen.