Sari Kauppi

Kirjoittaja toimii Suomen ympäristökeskuksessa erikoistutkijana Kestävän kiertotalouden strategisessa ohjelmassa ja johtaa VN TEAS-hanketta Kestävä ja turvallinen kiertotalous SIRKKU. Hankkeessa selvitetään keinoja hallita vaarallisia aineita kiertotaloudessa, käyttäen esimerkkinä rakennusmateriaaleja. Hankkeessa mukana SYKE:n lisäksi VTT, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja TUKES.