Sarianne Tikkanen

Blogin kirjoittaja työskentelee tutkijana Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot -hankkeessa Suomen ympäristökeskuksessa. Tikkanen vastaa hankkeessa mahdollisten taloudellisten ohjauskeinojen kartoituksesta. Tikkanen on peruskoulutukseltaan sosiologi ja osana ympäristöpolitiikan jatko-opintojaan opiskellut oikeustaloustiedettä ja taloustiedettä erikoistuen ympäristöpolitiikan ohjauskeinoihin, erityisesti ympäristöverotukseen ja taloudellisiin ohjauskeinoihin.
Muutos kohti kiertotaloutta ei onnistu ilman muutoksia ohjauskeinoissa – niin taloudellisissa kuin muissakin. Uusien ohjauskeinojen lisäksi nykyistä tuki- ja veropolitiikkaa tulisi rohkeasti suunnata yrityssektoria uudistaviin ja kiertotaloutta tukeviin teknisiin ja sosiaalisiin innovaatioihin, tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä teollisiin symbiooseihin. Taloudellisilla ohjauskeinoilla yhdessä muun ohjauksen kanssa voimme vauhdittaa matkaamme kohti kiertotaloutta.