Susanna Raulio

Kirjoittaja toimii erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, Kansanterveyden edistäminen -yksikössä. Hän on pohjakoulutukseltaan ravitsemustieteilijä ja väitellyt kansanterveystieteestä. Raulio on tutkinut eri-ikäisten ruokapalveluita useita vuosia hyödyntäen laaja-alaisesti valtion tutkimuslaitosten tuottamia väestöaineistoja. Raulio toimii joukkoruokailun kansallisen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana ja on osallistunut viime vuosina julkaistujen ruokailusuositusten työstämiseen (varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, kouluruokailusuositus, toisen asteen ruokailusuositus, ikääntyneiden ruokailusuositus ja valmisteilla oleva korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus).