Suvi Lehtoranta

Kirjoittaja on erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksen Luonnonvarojen kestävä käyttö- ryhmässä. Hänen erikoisosaamistaan ovat biomassojen tuotannon ja hyödyntämisen elinkaaristen ympäristövaikutusten mallintaminen, painottuen erityisesti ravinnerikkaiden biomassojen käsittelyketjujen ilmastovaikutuksien arviointiin ja skenaariomallintamiseen. Lehtoranta on tutkinut biokaasutuotannon elinkaarisia ympäristövaikutuksia useissa hankkeissa sekä kehittänyt maatalouden ja jätevesien ravinnekiertokonsepteja.