Suvi Sojamo

Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen Vesikeskuksessa. Sojamon tutkimusaiheisiin kuuluvat yritysten vesivastuullisuus ja kestävän veden käytön ja hallinnan kansainväliset kysymykset.
Lisätietoja: www.syke.fi/fi-FI/Asiantuntijat/Suvi_Sojamo Twitter: @SuviSojamo