Tanja Pihl

Kirjoittaja on tekniikan kandidaatti, joka kirjoittaa diplomityötään Aalto-yliopistossa fosforin talteenotosta ja kierrättämisestä jätevedestä. Hän on mukana työryhmässä, johon kuuluvat Aalto-yliopisto sekä Tyrsky-Konsultointi Oy, joka toteuttaa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan kuuluvaa hanketta ”Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen: Taloudelliset ja lainsäädännölliset ohjauskeinot eri maissa ja niiden soveltuminen Suomeen”