Tapani Kauppinen

Kirjoittaja toimii kehittämispäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, jossa hän muun muassa kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen prosesseja ja työvälineitä mukaan lukien päätösten vaikutusten ennakkoarviointi. VN TEAS Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi (MIVA)-hankkeessa hän toimii työryhmässä erityisesti olemassa olevien ennakkoarviointien mielenterveysvaikutusten ja mielenterveyden integroinnin asiantuntijana.