Tapio Räsänen

Kirjoittaja on tutkija Kelan tutkimusyksikössä. Sosiaaliturvan mikrosimulointitutkimuksen lisäksi Räsänen tutkii lastenhoidon tukien työllisyysvaikutuksia sekä vaikutuksia palkkaeroihin.