Teemu Kaskela

Kirjoittaja työskentelee tutkijana A-klinikkasäätiöllä. Lisäksi Kaskela kirjoittaa väitöskirjaa vankeuden ja päihdehoidon välisistä yhteyksistä Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat olleet muun muassa päihdetyön menetelmät, opioidikorvaushoito, päihdehoito vankiloissa sekä rikollisuuden ja päihdeongelmien väliset yhteydet.