Tero Heinonen Tero Heinonen

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. kestävä kulutus ja ohjauskeinot siihen pääsemiseksi, ympäristöväittämät sekä hiilijalanjälkilaskelmat.