Tiina Koljonen

Kirjoittaja työskentelee tutkimustiimin päällikkönä VTT:llä ja tutkii ilmaston muutoksen hillintää, tulevaisuuden energiajärjestelmiä sekä kestävää kehitystä koko yhteiskunnan näkökulmasta. Hän toimi Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO) -hankkeen vastuullisena johtajana ja vastasi kokonaisarvion laadinnasta.