Tiina Valjakka

Kirjoittaja työskentelee tiimipäällikkönä VTT:n Liiketoiminta ekosysteemien uudistaminen -tiimissä. Valjakka on mukana Suomen luovan talouden ekosysteemien tila ja kehittämistarpeet – kansainväliseen vertailuun perustuva selvitys -hankkeessa. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.