Timo Lankinen

Blogin kirjoittajan alivaltiosihteeri Timo Lankisen tehtävänä on johtaa ja valvoa valtioneuvoston kanslian toimintaa. 

Alivaltiosihteeri huolehtii lainsäädännön valmistelun laadusta ja virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta kansliassa sekä vastaa kanslian tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta.

Suhtaudumme vakavasti hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamiseen valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa. Selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahasta rahoitettavien hankkeiden edellytetään noudattavan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (HTK) .