Tomi Rinne

Tomi Rinne

Blogin kirjoittaja on ympäristölupamenettelyiden sujuvoittamishankkeen projektipäällikkönä toimiva Ramboll Finland Oy:n kiinteistö- ja ympäristölakimies.

Rinne on osallistunut ympäristölainsäädännön keventämishankkeisiin lukuisissa yhteyksissä ja hän on projektipäällikkönä myös hankkeessa, jossa selvitetään kansallisesti luvanvaraisten ympäristölupamenettelyjen korvaamista ilmoitusmenettelyillä. Rinteellä on laaja käytännön kokemus sujuvista ja vähemmän sujuvista lupamenettelyistä sekä valitusprosesseista, jotka olisi voitu välttää jo lupamenettelyssä.

Sujuva ympäristölupamenettely on useiden tekijöiden summa. Tekijät, hankkeet, ympäristö ja ratkaisut vaihtelevat, mutta ainakin menettelyn pitäisi sujua.