Urho Lintinen Urho Lintinen

Kirjoittaja työskentelee arviointiasiantuntijana Frisky & Anjoy Oy:ssä. Koulutukseltaan Lintinen on yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistolta ja erikoistunut poliittiseen teoriaan ja retoriikkaan. Hän on työskennellyt useissa julkisen hallinnon toimintaa arvioivissa ja kehittävissä tutkimus- ja selvityshankkeissa.