Vaula Helin Vaula Helin

Kirjoittaja työskentelee tiedevälittämisen asiantuntijana Suomalaisessa Tiedeakatemiassa. Helin vastaa Suomen tietopohjaisen päätöksenteon toimintakentän sekä uusien tiedevälittämisen mallien kehittämisestä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös tietosynteesien sisällöllinen tuottaminen.