Ville Hankalin

Blogin kirjoittaja työskentelee ÅF Pöyryn energiakonsultoinnin osastolla. ÅF Pöyry on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, jonka asiantuntijat kehittävät kestäviä uuden sukupolven ratkaisuja infra-, teollisuus- ja energiasektoreille. Ville Hankalin työskentelee myös valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimusuunnitelman toimeenpanoa.