Ville-Pekka Niskanen

Kirjoittaja toimii projektitutkijana Vaasan yliopistossa. Hän oli mukana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan osana toteutetun Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen -hankkeen toteutuksessa tutkijana. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee kriisien hallintaa laajalla yhteiskunnallisella tasolla. Niskanen on ollut aiemmin mukana Suomen Akatemian rahoittaman IRWIN-hankkeen, Strategisen tutkimuksen Welgo-hankkeen, Huoltovarmuuskeskuksen arvioinnin (2021) sekä Ohjaus2020 VN TEAS -hankkeen toteutuksessa.