Ville-Veikko Pulkka

Kirjoittaja työskentelee tutkijana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa -hankkeessa sekä valmistelee väitöskirjaa digitaalisen talouden yhteiskuntapolitiikasta Helsingin yliopistossa. Aikaisemmin Pulkka on työskennellyt muun muassa tutkimusryhmässä, joka toteutti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehtoja selvittäneet taustatutkimukset.