Virpi Kollanus 

FM Virpi Kollanus toimii tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ympäristöterveysyksikössä, jossa hän tekee tutkimusta ja asiantuntijatyötä helteen terveyshaittoihin ja niiden ehkäisyyn liittyen.