Vuokko Laukka

Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana Suomen ympäristökeskuksessa. Laukan työhön kuuluu vesihuollon tutkimus- ja asiantuntijatehtävät, erityisesti yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden jätevesihuolto, sekä ravinteiden kierrätys. Vuokko Laukka on tehnyt väitöskirjan pohjavesihankkeiden yhteistoiminnallisesta hallinnasta.