Yrjö Myllylä

Kirjoittaja toimii erikoistutkijana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Lisäksi Yrjö Myllylä toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy XAMK:ssa maakunnallisen ennakointimallin kehittämisen projektipäällikkönä. Myllylä on erikoistunut tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmien soveltamiseen aluekehittämisessä ja strategiaprosesseissa. Tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijana Yrjö Myllylä tunnetaan etenkin Delfoi-metodin soveltajana ja sen kehittäjänä. Aluekehittämisen ja maantieteen piirissä hänet tunnetaan muun muassa arktisiin kysymyksiin perehtyneenä tutkijana, johon teemaan myös hänen Murmanskin alueen teollista, logistista ja sosiaalista tulevaisuutta käsittelevä väitöskirjana (2008) kuului. Yrjö Myllylä korostaa mielellään toimintojen perusteiden hakemista omista maantieteellisistä vahvuuksista.