Palaa sivulle
Takaisin

Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen (KUNIT)

Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen (KUNIT)

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Oulunkaaren kuntayhtymä

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–1/2019

Hanke selvitti kuntien henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisoinnin säästöpotentiaalin suuruutta ja kartoitti niitä toimenpiteitä, joita säästöpotentiaalin toteuttaminen kunnissa edellyttää. Tämän lisäksi hahmoteltiin ehdotusta menetelmäksi, jonka avulla kunnan henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisaation (ml. ohjelmistorobotiikka) taloudellista vaikuttavuutta voidaan mitata ja seurata; sekä näkemystä siitä, mihin valtion kannustintuki tulisi kohdistaa. 

Hankkeessa selvitettiin lisäksi kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittämistä, digitalisaation mahdollistamaa toimintaprosessien uudistamista sekä säästöpotentiaalia seuraavien kolmen toiminta-alueen osalta:

  • kunnan lupamenettelyjen sähköistäminen,
  • varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen kokonaisuuden optimointi ja
  • kuljetusten optimointi.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa systemaattista ja vertailukelpoista tietoa kannustinjärjestelmän valmistelua koskevan päätöksenteon tueksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin sekä tuloksista kertovaan tiedotteeseen (23.1.2019).

Ota yhteyttä:

Maarit Tihinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, p. 040 7609 578, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Reformit Kuntien digitalisaatiota koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä