FI SV

Valtioneuvoston kansliaan perustetaan uusi strategiaosasto

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.8.2018 13.30
Tiedote 389/2018

Valtioneuvoston kansliaan perustetaan uusi strategiaosasto, johon kootaan yhteen kansliassa toimivien politiikka-analyysiyksikön, taloudellisten ulkosuhteiden yksikön ja strategiasihteeristön tehtävät. Valtioneuvosto antoi osaston perustamista koskevan asetusmuutoksen tänään 30. elokuuta. Uusi osasto aloittaa toimintansa 17. syyskuuta.

Uuden osaston tehtäviin kuuluu erityisesti pitkän aikavälin yhteiskuntapolitiikan suunnittelu, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, hallituksen toimintasuunnitelman valmistelu ja hallituspolitiikan raportointi, sekä toimiminen hallituksen strategiaistunnon ja kansliapäällikkökokouksen sihteeristönä.

Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää valtioneuvoston kanslian organisaatiota, parantaa yhteistyötä ja tehostaa siten toimintaa.

Strategiaosaston osastopäällikön virka avataan haettavaksi syyskuun aikana.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300