Työpaja 24.4. klo 14–16 Väestöliitossa
Mikä on yksinasuvien asema yhteiskunnassa?

11.4.2018 10.02
Uutinen
Mikä on yksinasuvien asema yhteiskunnassa?

Tervetuloa keskustelemaan ehdotuksista, joilla yksinasuvien asemaa yhteiskunnassa voitaisiin parantaa. Tilaisuus liittyy valtioneuvoston tutkimushankkeeseen YSI – yksin osana elinkaarta, jonka toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Väestöliitto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Oxford Research ja Heikki Hiilamo (HY).

Aika: Tiistai 24.4. klo 14:00–16:00
Paikka: Väestöliitto, neuvotteluhuone Väinämoinen, Kalevankatu 16 A, 5. krs

Ohjelma:

14:00 Yksin osana elinkaarta, mistä on kyse?

14:30 Keskustelu hankeen tuottamista suosituksista pienryhmissä

Pöytä 1: Asumismuodot ja verotus

Pöytä 2: Yksinäisyys ja terveys

Pöytä 3: Tulot ja etuudet

15:30 Yhteinen keskustelu ja loppusanat

16:00 Tilaisuus päättyy

Työpajaan mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tästä.

Avoimessa arvioinnissa YSI-hankkeen tulokset avataan verkkoon keskeisten sidosryhmien katsottavaksi ja kommentoitavaksi. Työpaja keskittyy näiden suositusten ympärille ja arviointi jatkuu verkossa myös tilaisuuden jälkeen.

YSI-hanke toteutetaan osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa. Tavoitteena on tarjota kattavampaa tietoa yksinasuvien eri osaryhmien tilanteista eri puolilla maata selvittämällä yksinelämisen esiintyvyyttä maantieteellisesti, yksilöiden elinkaaren eri vaiheissa sekä eri elämän käännekohtien yhteydessä. Tutkimuksessa tunnistetaan eri sektoreiden poliittisia keinoja edistää yksinasuvien tasapuolista kohtelua ja palvelujen saantimahdollisuuksia.

Lisätietoja: Emma Terämä (SYKE) emma.terama@ymparisto.fi, p.0295 251 692