Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

Sivut, joissa tagi maatalous .

Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi maatalous .
 • Koronakriisi haastaa ruokahuoltomme toimivuuden

  Jyrki Niemi
  | 25.5.2020 | 9.56

  Huoli ruokaturvasta ja elintarvikehuollosta on noussut koronakriisin myötä uudestaan puheenaiheeksi jopa kehittyneissä, teollistuneissa maissa kuten Suomessa. Historia osoittaa, että ruokapula johtaa herkästi poliittisiin levottomuuksiin. Ruoantuotannon ja jakelun toimivuus ovat siten ratkaisevan tärkeässä roolissa erityisesti häiriö- ja poikkeustilanteissa. Väestön ravinnonsaannin turvaaminen kuuluu jokaisen maan perustehtäviin.

 • Maa- ja metsätalous pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa

  Antti Asikainen Jyrki Aakkula Kristiina Regina
  | 7.11.2018 | 13.57

  Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen on osoittautumassa ennakoituakin haasteellisemmaksi. Siksi myös ilmastopolitiikan kasvihuonekaasujen päästövähennys- ja hiilinielutavoitteet ovat koko ajan tiukentumassa. Maa- ja metsätaloudella on ilmastopolitiikassa oma erityinen roolinsa, sillä niiden kyky toimia luonnollisina hiilinieluina vain korostuu tulevaisuudessa.

 • Länsinaapurin jätevesien fosforikuviot – olisiko opittavaa, yrittäisimmekö yhteistyötä?

  Tanja Pihl
  | 30.10.2017 | 10.17

  Suomessa yleinen ilmapiiri yhdyskuntajätevesilietteen käytöstä maatalouden lannoitevalmisteena on kiristymään päin. Suuret elintarvikevalmistajat eivät aina katso suopeasti jätevesilietteellä lannoitettuja raaka-aineita, koska lietteillä ei yleisesti ole hyvää imagoa. Miten asiat ovat naapurissamme Ruotsissa?

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi maatalous .

Tieto käyttöön Twitterissä