Sivut, joissa tagi päästöt .

Selvitys: Hallituksen ilmastolakiehdotuksen päästötavoitteiden toteutuminen edellyttää ripeitä toimia ennen vuotta 2030

3.9.2021 9.38
VNK YM
Valtioneuvoston selvityksiä logo
Tuoreen selvityksen mukaan vuodelle 2030 esitetty 60 prosentin päästövähennystavoite vuoden 1990 tasoon verrattuna edellyttää erityisesti sitä, että energia- ja muun teollisuuden investoinnit vähähiilisiin ratkaisuihin toteutuvat siihen mennessä.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Raskaan liikenteen vähähiilisyys on saavutettavissa määrätietoisilla toimilla

12.5.2021 9.20
LVM VN TEAS
Kuva: Petri Saari, HSL
12. toukokuuta julkaistun selvityksen mukaan raskaan hyötyliikenteen siirtymä vähähiilisyyteen ja nollapäästöisyyteen vaatii määrätietoisia toimia. Tarvitaan kokeilu- ja pilottihankkeita käytännön kokemusten kartuttamiseksi sekä tutkimusta ja tiedon jakamista. Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuri on muutokselle välttämätön. Vähähiilisen liikenteen kokonaistaloudellisuuteen voidaan vaikuttaa sekä pääoma- että muuttuvien kustannusten kautta.