TyöMäärä - Työttömien määräaikaishaastattelujen evaluointi

Käynnissä

Toteuttajat

MDI Public Oy, TK Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Mikko Kesä Oy

Rahoitussumma

195 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–12/2018

Hankkeessa tuotetaan eri näkökulmista ja eri menetelmiä hyväksi käyttäen uutta tutkimuksellista tietoa ja ymmärrystä määräaikaishaastattelujen toimivuudesta ja vaikutuksista sekä määräaikaishaastatteluista välineenä tehostaa työvoimahallinnon toimivuutta ja toiminnan vaikuttavuutta. Työn tuottamalla tiedolla tuetaan hallituksen tavoitetta parantaa työvoimahallinnon toimivuutta ja kilpailukyvyn parantamista sekä työn tarjonnan vahvistamista. Arvioinnilla tuetaan myös hallitusohjelman kärkihankkeen tavoitetta uudistaa työvoimahallinto työllistymistä tukevaksi.

Työssä toteutetaan määräaikaishaastattelujen arviointi, jossa selvitetään määräaikaishaastattelujen toteuttamistapaa sekä määräaikaishaastattelujen vaikutuksia eri tasoilla (yksilö-, prosessi- ja työvoimapolitiikan tasot). Arvioinnilla pyritään tuottamaan tutkimuksellista ja näkemyksellistä tietoa erityisesti työvoimahallinnon toimivuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä työn tarjonnan vahvistamiseksi.

Arvioinnin pääkysymyksiä ovat:

  • Mitkä ovat määräaikaishaastattelujen toteuttamistavat ja niiden vaikutukset?
  • Mitkä ovat määräaikaishaastattelujen vaikutukset työllistymiseen?
  • Mitkä ovat määräaikaishaastattelujen vaikutukset työttömyyden laskuun ja työttömyyden rakenteeseen?
  • Mitkä ovat määräaikaishaastattelujen vaikutukset työpaikkojen täyttymisiin sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon?

Ota yhteyttä:

Mikko Valtakari, MDI Public Oy, p. 040 569 1568, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Työllisyys ja kilpailukyky Työttömien määräaikaishaastattelujen evaluointi

Yhteyshenkilö ministeriössä