Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA

Käynnissä

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–1/2019

Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamisen 50 prosenttiin hallituskauden aikana. Nykyisten lakisääteisten 50 %:n kierrätystavoitteiden lisäksi EU:ssa on valmisteilla kierrätystavoitteiden kiristäminen 65 %:iin tai jopa 75 %:iin vuoteen 2030. Suomen yhdyskuntajätteiden kierrätysaste vuonna 2015 oli 41 %. Tutkimusten mukaan 50 %:n kierrätystavoitteen saavuttaminen edellyttää samanaikaisesti eri politiikkatoimien käyttöä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten Euroopan komission niin kutsutun Early warning -hankkeen ehdottamia yhdyskuntajätteen kierrätystä lisääviä toimia voidaan toteuttaa Suomen oloihin ja lainsäädäntöön sopivalla tavalla. Tietoa tuotetaan erityisesti yhdyskunnista peräisin olevan biojätteen erilliskeräyksen tehostamisen keinoista ja siitä miten väestötiheydeltään ja maantieteeltään erilaiset alueet tulevat otetuksi huomioon näissä keinoissa.

Tarkasteltavat keinot liittyvät sekä kotitalouksien että julkisen hallinto- ja elinkeinopalveluiden erilliskeräyksen laajentamiseen sekä keräyksen tehostamiseen. Tavoitteena on myös arvioida valikoituja, ehdotettuja keinoja jätelainsäädännön muutostarpeiden näkökulmasta. Hankkeessa kootaan tietoa biojätteen keräyksen ja kierrätyksen LCA- ja LCC-tarkasteluista ja seikoista, jotka vaikuttavat keskeisimmin erilliskeräyksen ja kierrätyksen ympäristö- ja kustannustehokkuuteen. Hankkeessa tehdään kustannusanalyysi koskien valikoituja, ehdotettuja kierrätystä lisääviä keinoja koko yhdyskuntajätevirtaa koskien.

Tämän hankkeen tavoitteena on myös arvioida nykyisen pakkausten tuottajavastuujärjestelmän toimivuutta sekä Early warning -hankkeen ehdottamien keinojen lisäksi mahdollisia muita kustannustehokkaita keinoja tuottajavastuujärjestelmän kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa tulosten kannalta keskeisille sidosryhmille kuten päättäjille, viranomaisille, jätehuollon julkisille ja yksityisille toimijoille, medialle ja kansalaisille. Hankkeen tuottamaa ehdotusta voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon pohjana.

Ota yhteyttä:

Hanna Salmenperä, SYKE, p. 0295 251 605, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Kiertotalouden edistäminen yhdyskuntajätteen kierrätysastetta nostamalla

Yhteyshenkilö ministeriössä