Ideasta kokeiluun? - Esiselvitys perustulokokeilun vaihtoehdoista - liite 1 Perustulohankkeen mikrosimulointituloksia

Liite 1 Perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehtojen esiselvitykseen