Vihreän kasvun sekä materiaali- ja resurssitehokkuuden avainindikaattorit

Vihreä kasvu on Suomelle suuri mahdollisuus, mutta sen toteuttamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja määrätietoista tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Indikaattorit ovat yksi yhteiskunnallisen ohjauksen ja päätöksenteon apuväline. VireAvain-hankkeen päätavoitteena oli luoda Suomen oloihin sopivat vihreän kasvun avainindikaattorit, jotka ovat kansainvälisesti tarkoituksenmukaisia ja tukevat vihreän talouden kehittymistä sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Hankkeessa tunnistettiin19 avainindikaattoria, jotka antavat monipuolisen kuvan vihreän kasvun mahdollisuuksista ja kipupisteistä. Avainindikaattoreita on tarkoitus hyödyntää etenkin kansallisten ohjelmien ja strategioiden laadinnassa ja niiden toimeenpanon seurannassa. Avainindikaattoreita on syytä kehittää jatkossa parantuneen tietopohjan ja uusien yhteiskunnan painotusten myötä.