Liite 2. Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä - raporttiin liittyviä taulukoita ja kuvioita

Tämä liite täydentää Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä -raporttia (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016).