Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi – Toimenpide-ehdotuksia

Policy Brief 3/2016

Policy Brief esittää Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella (MERMAID) -hankkeen tuloksina syntyneitä Suomen kannalta olennaisia suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia niiden toteuttamiseksi arktisen alueen yleisen kehityksen puitteissa.

Kieliversiot: