Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi – Toimenpide-ehdotuksia matkailualalle

Policy Brief 4/2016

Policy Brief esittää Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella (MERMAID) -hankkeen tuloksina syntyneitä Suomen kannalta olennaisia suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia niiden toteuttamiseksi arktiselle matkailusektorille.