Maahanmuuton turvallisuusyhteydet moninaisia

Policy Brief 8/2016

Helmikuussa 2016 julkaistu selvitys ”Maahanmuutto & turvallisuus - arvioita nykytilasta ja ennusteita tulevaisuudelle” on ensimmäinen laaja-alainen tilannekuva ja tulevaisuusarvio maahanmuuton ja turvallisuuden välisistä yhteyksistä Suomessa. Tämä Policy Brief -artikkeli kertoo selvityksen keskeisimmästä sisällöstä.

Suomen kontekstissa esiintyy kolmisenkymmentä maahanmuuttoon liittyvää ilmiötä ja trendiä, joilla on yhteys koettuun turvallisuuteen tai yhteiskuntarauhaan. Keskeisimmät yhteiskunnallista ja inhimillistä turvattomuutta tuottavat tekijät ovat pidemmän aikavälin kehityksen seurausta ja vaikeasti ohjattavissa. Haasteet liittyvät erityisesti ulkomaalaistaustaisten kasvavaan eriarvoistumiseen sekä maahanmuuttajataustaisten lasten ikätovereitaan heikompiin tulevaisuusnäkymiin ja yleisempiin turvattomuuskokemuksiin. Eurooppaan suuntautunut laajamittainen siirtolaisuus konfliktialueilta ja hauraista valtioista tuottaa myös vaikutuksia sisäiseen turvallisuuteen.

Maahanmuuton ja turvallisuuskysymyksien välistä seurantaa ja riskiryhmiin kuuluvien tukipalveluita olisi syytä parantaa nykyisestä. Ulkomaalaistaustaisten osaamista tulee hyödyntää nykyistä enemmän rikosten torjunnassa ja turvallisuusviranomaisten työssä. Keskeistä on myös taata, etteivät ihmiset jää paperittomina tai kulttuurisesti välitilaan ja että heillä on mahdollisuus integroitua ja kokea merkityksellisyyttä samalla kun puututaan alueelliseen ja sosiaaliseen eriarvoistumiseen.