Julkisen talouden ohjaus ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja koulutuksen rakenneuudistus

Tämä selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvityksessä tarkastellaan julkisen talouden ohjauksen suhdetta sektorikohtaiseen ohjaukseen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja toisen asteen koulutuksessa. Selvityksen taustalla on toisaalta vuonna 2014 käyttöön otettu julkisen talouden suunnitelma sekä toisaalta meneillään tai suunnitteilla olevat sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen rakenteelliset uudistukset.

Selvityksessä tarkastellaan sektorikohtaista valtionohjausta ja julkisen talouden ohjausta suhteessa perustuslain mukaisiin kunnalliseen ja alueelliseen itsehallintoon ja perusoikeuksien suojaan sekä arvioidaan kansainvälisiä esimerkkejä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutuksen valtionohjauksen toteuttamisesta erityisesti taloudellisen ohjauksen näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta selvityksessä arvioidaan myös nykyistä valtionohjausta sekä valmisteilla olevassa uudistuksessa hahmoteltua ohjausjärjestelmää. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon osalta tehdään ehdotus ohjauksen edellyttämästä tietopohjasta.

Koulutuksen osalta selvityksessä on tarkastelunäkökulmana nykyisen ohjauksen arvioinnin ohella edellisen hallituksen aikana valmisteltu toisen asteen koulutuksen rahoitus- ja rakenneuudistus, jota arvioidaan siihen sisältyvien ohjauskeinojen suhteen.