Suomi tähtää kestävän kehityksen mallimaaksi

Policy Brief 10/2016

YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 käynnistyi vuoden 2016 alusta, ja Suomi pyrkii ohjelman toteuttamisen kärkimaaksi. Agenda 2030 -toimintaohjelman ytimenä on 17 maailmanlaajuista tavoitetta.

Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin Avain 2030 -hankkeessa tunnistettiin Suomen kestävän kehityksen kipupisteet ja menestystarinat kansainvälisten vertailujen ja sidosryhmien näkemysten pohjalta. Hankkeessa tarkasteltiin sekä Suomen lähtötasoa että viimeaikaista kehitystä muihin vauraisiin maihin verrattuna.

Hälyttävä havainto on, että vaikka Suomi menestyy hyvin kansainvälisissä vertailuissa, sijoituksemme on viime vuosina laskenut useimmissa vertailuissa. Varsinkin sosiaaliseen eriarvoistumiseen ja työllisyyteen sekä ilmastokysymysten hoitoon ja luonnonresurssien kulutukseen liittyvissä tavoitteissa on parantamisen varaa. Vihreän talouden ja kiertotalouden kehittämistä koskevat aloitteet ovat tulosten perusteella Suomelle tärkeitä.

Kehitystä kuvaavia mittareita ja niiden hyödyntämistä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee edelleen kehittää. YK:n asiantuntijaryhmä on tunnistanut yli 200 kestävän kehityksen indikaattoria, joilla on tarkoitus arvioida Agenda 2030:n toteutumista. Toistaiseksi ne eivät ole kansallisella tasolla käyttökelpoisia.

Kestävän kehityksen avainkysymykset ja toimintasuunnitelma 2030 -hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kieliversiot: