Agenda 2030 Suomessa: Kestävän kehityksen avainkysymykset ja indikaattorit

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 astui voimaan vuoden 2016 alussa. Toimintaohjelmaan sisältyy 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta, jotka tulee saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tässä raportissa hahmotetaan kokonaiskuva Suomen lähtötilanteesta, haasteista ja mahdollisuuksista Agenda2030:n toimeenpanossa ja tehdään ehdotus niistä aihealueista, joihin tulisi Suomessa kiinnittää huomiota kiireellisimmin. Esitetyt arviot perustuvat indikaattoripohjaisiin kansainvälisiin vertailuihin, osallistavan sidosryhmäprosessin tuloksiin ja asiantuntijaarvioihin. Tulokset tukevat kansallisen kestävän kehityksen toimintasuunnitelman valmistelua.
Liite 1 Suomen kehitys OECD:n indikaattoreiden valossa
Liite 2 Suomen sijoitus valikoiduissa viimeaikaisissa kansainvälisissä maavertailuissa
Liite 3 Avain2030-hankkeen sidosryhmä- ja asiantuntijatyöpajojen osallistujat

Kieliversiot: