Pariisin ilmastosopimus – panoksia jo pöydällä, riittävätkö ne?

Lähes kaikki maailman maat ovat ilmoittaneet panoksensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Asetetut päästötavoitteet eivät kuitenkaan vielä riitä täyttämään Pariisin ilmastosopimuksen pyrkimystä hillitä ilmaston lämpenemistä 1,5 °C - 2 °C välille.

Pariisin sopimuksen syntyminen ja viime vuosien päästökehitys antavat positiivisen signaalin. Kasvihuonekaasujen päästöt ovat kääntyneet laskuun useassa kehittyneessä maassa, ja niiden kasvu on tasaantunut monissa kehittyvissä maissa, esimerkiksi Kiinassa. Pariisin sopimukseen kirjatun lämpenemistavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin merkittäviä päästövähennyksiä ympäri maailman.

Tulevien vuosien ilmastoneuvotteluissa tullaan käymään säännöllisiä tilannearvioita maiden antamien päästövähennyslupausten riittävyydestä. Koska nykyiset päästötavoitteet ovat riittämättömiä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin nähden, kaikkien sopimuksen osapuolten, myös EU:n ja sitä myötä Suomen, tulisi uudelleenarvioida ja tarvittaessa kiristää päästötavoitteitaan jo ennen vuotta 2030.

Pariisin sopimuksen velvoitteisiin varautuminen -hankkeessa on tehty arvioita Pariisin sopimuksen vastaanotosta, vaikutuksista ja toimeenpanosta. Hanketta on vetänyt GreenStream Network, ja toteuttamassa mukana ovat olleet VTT, Tyrsky-Konsultointi, Indufor ja CC Law. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.